دانلود کتاب و نمایشنامه صوتی در انتظار باران

219 Downloads

این کتاب واگویه ای از یک داستان واقعی است داستان یک خشکسالی و دعای بارانی که با استغاثه به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مردم را نجات داد.
بازخوانی این داستان و توجه به آموزه های درونی آن شدیداً برای این روزهای پر بلا مفید خواهد بود.

نمایشنامه ی صوتی در انتظار باران

این نمایشنامه صوتی واگویه ای است از یک داستان واقعی، داستان یک خشکسالی و دعای بارانی که با استغاثه به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مردم را نجات داد.
بازخوانی این داستان و توجه به آموزه های درونی آن شدیداً برای این روزهای پر بلا مفید خواهد بود.